Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yürütücülüğünde Hazırlanan 6 Tübitak 1001 Projesi Daha Kabul Edildi

Araştırma Üniversitesi olduktan sonra bilimsel ve teknolojik araştırmalara daha fazla önem vermeye başlayan Fırat Üniversitesi'nde hazırlanan 6 proje daha TÜBİTAK tarafından kabul gördü.

Fırat Üniversitesi akademisyenleri yürütücülüğünde hazırlanan 4 TÜBİTAK 1001 projesinin 2022 yılı 1. döneminde doğrudan kabul edilmesinin ardından bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılmasına imkân sağlanan ve itiraz süreci tamamlanan toplam 6 proje daha kabul edildi. Böylelikle 1. dönem içerisinde toplamda yüksek bütçeli 10 TÜBİTAK 1001 projesi kabul edilmiş oldu.

Fırat Üniversitesi, bu dereceyle Türkiye’de en fazla TÜBİTAK 1001 projesi kabul edilen Devlet Üniversiteleri arasında ilk 10 üniversite arasına girme başarısını gösterdi. Bu projelerle yaklaşık 8 Milyon TL bütçenin Fırat Üniversitesi’ne aktarılması sağlanacak.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ, TÜBİTAK projelerinde gösterdikleri üstün başarı nedeni ile başta proje yürütücüleri olmak üzere proje ekiplerini kutladı. Araştırma üniversitesi olarak Türkiye’de ilk 20 üniversite arasında yer almada TÜBİTAK başta olmak üzere kurum dışı kaynaklardan alınan fonların büyük öneme sahip olduğunu belirten Rektör GÖKTAŞ, araştırma projelerinde elde edilen başarıları Üniversite-Sanayi işbirliği projelerine taşıyarak Ülkemizdeki ilk 10 üniversite arasında yer almayı hedeflediklerini ifade etti. Rektör GÖKTAŞ, sosyal bilimlerde proje sayısını arttırarak proje tabanlı Ar-Ge faaliyetlerini daha geniş bir alana yaymayı amaçladıklarını, bu yönde akademisyenlere verdikleri destekleri arttıracaklarını belirtti. Rektör GÖKTAŞ, Üniversite genelinde başta Avrupa Birliği fonları olmak üzere kurum dışı kaynaklardan alınan proje sayılarını arttırmak için Araştırma Dekanlığı birimini kurduklarını, ayrıca proje hazırlama ve yürütme konularında tecrübeli personelleri üniversiteye kazandırarak hedeflenen çıktılara ulaşmak istediklerini ifade etti. Etki ve çıktı odaklı projelerle Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Rektör GÖKTAŞ, kabul edilen projelerin Üniversiteye ve Elazığ’a hayırlı olmasını diledi.

KABUL EDİLEN PROJELER ŞÖYLE

Prof. Dr. Enver Çakar’ın yürütücülüğündeki “Yukarı Fırat Bölümü'ndeki Tarihi Köprülerin Tespiti Ve İncelenmesi” projesi, Doç. Dr. Fatih Demir’in yürütücülüğündeki “Nonstemi Hastalarının Tıkalı Koroner Arterlerinin Spesifik Derin Öğrenme Tabanlı Yaklaşımlarla Tespit Edilmesi” projesi, Prof. Dr. Sinan Canpolat’ın yürütücülüğündeki “Humanin Hormonunun Erkek Sıçanlarda Puberteye Geçiş, Cinsel Davranış Ve Üreme Sistemi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” projesi, Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel’in yürütücülüğündeki “Okul Öncesi Dönemde Hafif Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Matematik Becerilerini Geliştirme Ve İzlemeye Yönelik Bir Mobil Uygulama (Özçimo)” projesi, Doç. Dr. Erkut Yalçın’ın yürütücülüğündeki “Gençleştirici Olarak Bio-Malzemelerin Kullanımı Ile Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Bitümlü Sıcak Karışımların Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması” projesi, Prof. Dr. Erhan Akın’ın yürütücülüğündeki “Büyük Güçlü Elektrik Makinelerinde Sonlu Elemanlar Analizine Dayalı Gerçek Zamanli Kestirimci Bakım Uygulanabilmesi İçin Dijital İkiz Oluşturma ve Arttırılmış Gerçeklik Yöntemi İle Görselleştirilmesi” projesi, Doç. Dr. Fatih Özkaynak’ın yürütücülüğündeki “Kesir Mertebeli Sistemler Temelli Yeni Bir Görüntü Sıkıştırma Algoritmasının Tasarımı ve Pratik Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi” projesi, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaptanoğlu’nun yürütücülüğündeki “Yüksek Fırın Cüruflarının Örtülü Elektrod Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması” projesi, Doç. Dr. Özlem Tepe’nin yürütücülüğündeki “Biyojenik Mangan Oksite Dayalı Anoksik NitrifikasyonDenitrifikasyon Prosesi ile Amonyum Giderimi” projesi ve Prof.Dr. Sami Şimşek’in yürütücülüğündeki “Echinococcus Granulosus'un Erişkin ve Larva Dönemleri İçin Deneysel Enfekte Hayvanlarda” projesi kabul edildi.

Bakmadan Geçme