ASRİAD'tan Önemli Bilgilendirme

İş dünyasını yakından ilgilendiren 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanununda önemli değişiklik yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ASRİAD İş geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gürkan Bulut, işverenlere ve çalışanlara uyarılarda bulundu.

Bulut açıklamasına şu şekilde devam etti: “İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ilgili bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.4 Nisan 2015 tarihinde T.B.M.M Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun ile yasalaştı. Çalışan aynı zamanda işverenlerinde büyük ölçüde ilgilendiren 5544 sayılı mesleki yeterlilik kanununda önemli değişiklik yapıldı.

İş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluğu getiren meslek olmuştur. Kanuna göre tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayınlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan çalıştırılmayacaktır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2017/1sayılı tebliği ile mesleki yeterlilik belgesi zorunluğu getirilen 33 meslekte 12 aylık geçiş süresi dolmuştur.

27.09.2018 tarihi itibariyle bu 33 meslekte yere alan kişiler belge olmadan çalışamayacak ve çalıştırılamayacaktır. Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş ve böylece belge zorunluğu olan meslek sayısı 81’e çıkmıştır. İş yerlerinde gerçekleştirilecek denetimlerde belgesi olmayan ve tespiti yapılan işyerlerine idari para cezası uygulanacaktır.

Belge zorunluğu ücretleri şuanda işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. İşverenlerin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için işsizlik fonundan sağlanacak desteklerden yararlanmaları için şubemize, mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlara müracaat etmeleri gerek; üyelerimize gerekse tüm kamuoyuna tarafımızdan duyurulur” dedi.

Bakmadan Geçme