Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği (MÜBİAD) Kuruldu

Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği (MÜBİAD) Prof. Dr. Ömer Atalar Öncülüğünde Elazığ'da Kuruldu.

Konuyla ilgili olarak Dernek adına Prof.Dr.Ömer Atalar yazılı bir açıklama yaparak şu bilgileri verdi.''

MÜBİAD; Sivil Toplum Kuruluşlarının öneminin her geçen gün arttığı dünyamızda; ülkemizin her alanda kalkınmasına öncü; değişim, yenilenme ve çözüm odaklı bilimsel yaklaşımlarda bulunup, akademik bakış açısına gereksinim duyulan her alanda, iline ve ülkesine yardımcı projeler üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı bilim insanları ve namzetlerini buluşturarak, devlet ve milletine hizmet etmeyi gaye edinmiştir.

Bu amaç doğrultusunda; siyasi ve ideolojik çekişmelerden uzak, birlik ve beraberlik ruhuna yakın, enerjisini üretime sarf etme gayretinde, Kamu-üniversite –sanayi işbirliğini, STK ayağıyla bütünleştirme çabasına hadim bir anlayışa sahiptir.

Tek yönlü ve kişisel faydayı değil, çoklu fayda esasını ilke edinen MÜBİAD, milli şahsiyet sahibi bir gençliğin ve genç akademisyenlerin yetişmesinde öncülük etmeyi hedeflemektedir. Bilim ve teknolojiyi toplum hizmetinde kullanan, çevresine duyarlı, mesleki etik kurallarını benimsemiş, öz güveninin yanında öz eleştiri kabiliyeti de yüksek,  değişime ve yeniliğe açık, çalışkan akademik kadrolar, ülkemiz için her dönem büyük bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu zaruretin karşılanmasında MÜBİAD,  gönüllü bir Sivil Toplum Örgütü olarak mücadele edecektir.

“Derdimiz değerlerimizdir “ diyen, değerlerine maziden mevcuda ve atiye sahip çıkan, onları yüceltme aşkında olan bir akademik topluluk olarak MÜBİAD, ilmini edebiyle yoğuran ve irfanı ile hakikate kavuşturmayı şiar edinenlerin birlikteliğidir. Memleket sevdalısı bilim insanlarının, ahilik geleneğini ötelemeden, modern gereksinimlerle yenilenen amatör bir ruhu, profesyonel bir dizayna kavuşturması planlanmaktadır. Ruh cephesinin inşasında, milli bir ruh ve irfan hayatının ehemmiyeti kadar, bilim ve teknolojinin de önemi aşikârdır. Bu minvalde MÜBİAD, gerek kendi bünyesindeki ve gerekse toplumdaki eksiklikleri giderme çabasında olacaktır.

MÜBİAD, esas vazifesini Türkiye’nin maarif davasında yoğunlaştırırken; sanayiden kültüre, sağlıktan aile yapısına, uyuşturucuyla mücadeleden AFAD yardım gönüllüğüne, çevresel sorunlardan medya çalışanlarının problemlerine, sanatsal aktivitelerden spora kadar, pek çok konuda ilimiz ve ülkemizin yardımcısı olmayı amaç edinmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda MÜBİAD; anayasamıza bağlı kalarak, devletimizin yetkili kurumları, üniversiteler, sanayiciler, STK temsilcileri ve medya mensupları ile yakın işbirliği içerisinde çalışacaktır.

Bu bağlamda; ülkemizin önemli bir ihtiyacını karşılamak gayesiyle kurulan MÜBİAD’a; oluşumunda maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz. Kuruluşumuzu önce Allah’a, sonra siz değerli halkımıza emanet ediyoruz. Gayret bizden tevfik Allah’tan diyor ve manifestomuzu kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz.''dedi.

Bakmadan Geçme