Elazığ AFET Bölgesi İlan Edildi, Peki Şimdi Ne Olacak Av. Aziz Dinç Tek Tek Yazdı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası 10 ilde OHAL ve AFET bölgesi ilan edildi.

10 ilde Yaşanan depremle birlikte maalesef bir çok kişi hayatını kaybederken, bir çok kişi ise yaralandı ve bir çok bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Yaşanan deprem sonrası hükümet bu 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan ederken yine bu iller AFET bölgesi ilan edildi. Ancak yaşanan deprem Elazığ'da da hissedilmiş ve ilk belirlemelere göre 400 den fazla bina ağır hasar almıştı. Elazığ Milletvekillerinin girşimi ve Elazığlıların da şiddetle 10 ilde değil 11 ilde yaşandı diye açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da önce 10 ilde okulların 1 Mart'ta açılacağını ve bu 10 ile Elazığ'ıda ekleyerek 11 ilde okulların 1 Mart'ta açılacağını duyurdu. Yapılan görüşmeler sonrasında ise bugün beklenen haber geldi ve Elazığ 10 ilin arasına alınarak 11. il oldu ve Elazığ'da AFET bölgesi ilan edildi.

Peki Elazığ'ın AFET bölgesi olarak duyurulmasından sonra vatandaşlar merak ederek araştırmaya başladı. Şimdi ne olacak? ,İşte bu sorunun yanıtını ise Elazığ'ın tanınmış Avukatı Aziz Dinç Yanıtladı. İşte o Açıklama: ''Afet Bölgesi Ülkemiz coğrafi yapısı itibarile bir çok doğal afetle karşı karşıya kalmaktadır. Geçmişte çok büyük afetler yaşanmış,afetler sonucu can ve  mal kayıpları olmuştur.Her bölgemize özgü afetler var diyebiliriz.

Ülkemizin 2/3 fazlası deprem riski altınadır.Karedeniz ve Akdenizde yağışlardan kaynaklı sel baskını ve toprak kayması şeklinde felaketler yaşanmaktadır.Doğu Anadolu deprem dışında, cığ felaketiylede karşı karşıyadır.

Yaşanan  afetler sonucu vatandaşların yaşadığı acıları azaltmak ve mağduriyetlerini gidermek amacıyla yasal düzenleme yapma gereği duyulmuştur.İlk yasal düzenleme 1959 yılında yapılmıştır.

Bu yasanın uygulanmasından doğan eksiklikler ve ihtiyaçların tam karşılanmaması durumlarda yasal boşlukları doldurma amacıyla yönetmelik çıkartılması gerektiği öngörülmüştür.

Yaşanan ciddi anlamdaki felaketlerde mağdur olan bölgelere yönelik olarak Afet Bölgesi ilan edilmesi yoluna gidilmektedir.

Karadeniz de yaşanan sel felaketinde ve İzmir depreminde beli bölgeler de afet bölgesi ilan edilmesine karar verilmişti.

24 Ocak depremin de Elazığ ve Malatya nın afet bölgesi ilan edilmesi talep edilmişti.Fakat ilan edilmemişti.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonucu on il de uygulandı.

Bu depremden sonra şehrimizde maddi anlamda çok büyük mağduriyetler yaşanınca ,şehrimizinde bu kapsama alınması konusunda yoğun çalışmalar yapıldı.

Bunun sonuçu olarak şehrimizde Afet Bölgesi kapsamına alındı.

Afet bölgesinin getirilerine kısaca değinmek gerekirse;

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

Kanun Numarası : 7

Kanun Numarası : 7269

Kabul Tarihi : 15/5/1959

7269 sayılı Kanunda belirtilen afetler nelerdir?

Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

“Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” tanımı ve kapsamı 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde belirleniyor.

Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak...................... karar verilir.

GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

a) Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

b) Tarımürünlerinden en az l/3unun zarar görmüs olması,

c) Büyük ve küçük baş hayvanın telef olması,

d) O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,

f) Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması,varlığı halinde o bölge afet bölgesi ilan edilir.

AFET BÖLGELERİ OLAN YERLERİN HAKLARI

-Bütün sağlık hizmetleri, o bölgedeki herkese ücretsiz verilir. Devlet hastanelerinin yanı sıra, askeri hastanelerde ve özel hastanelerde bulunan hastalara da ücretsiz bakılır.

-Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenecek yardımları yapmakla zorunlu tutulur.

-Yapılardaki hasarı tespit etmek için, gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

-Bölgedeki yurttaşlar, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

-Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

-Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

-Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)

-Bütün binalar ve yapılar için ayrı ayrı hasar tespit raporu düzenlenir. Hazırlanan hasar tespit raporlarına 30 günlük itiraz hakkı bulunur. Hasar görmüş binaların tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine izin verilmez. Evleri yıkılmış veya zarar görmüş yurttaşlara yeni ev tahsis edilir. Esnaflar için bütün bankalarda faizsiz kredi imkânı sağlanır.

-Bütün şirketlerin, esnafların veya kişilerin devlet birimlerine ve bankalara olan borçları silinir veya borç süresi uzatılır. Bir yıl içinde tamir ettirilmeyen binalar yıkılır.

- Afet bölgelerinde fen kurullarınca tehlikeli görülen yerler yapı ve ikamet için yasaklanır. İmar planının değiştirilmesi gereken yerlerde, planlar 5 ay içinde yaptırılır. İzin verilen geçici baraka inşaatının 1 yıl içinde yıkılması zorunlu olur. Afetzedelerin taşınmasını gerektirecek durumlarda, bütün giderler bakanlık tarafından karşılanır.

-Eğitimi aksayan öğrencilere ek sınav imkânı sağlanır ve merkezi sınavlarda (YKS, ALES gibi) öğrencilere ek puan verilir.

Kısaca yasanın öngördüğü haklar...

Bakmadan Geçme