Daha Az Harcama İle Daha Verimli Tedavi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, daha az harcama ile daha verimli tedavinin sağlanması ve tüm sağlık hizmetlerine ait maliyetlerin kaliteden ödün vermeden azaltılması amacıyla örnek bir çalışma yapıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Elazığ Haber 23 - Kemal ÜNAL

13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi’ne bildiri olarak sunulan örnek uygulama ile bilgi yönetim sistemi tasarımında stratejik yönetişime dayalı iş zekası için bir model geliştirilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Kamu Özel İş Birliği (PPP) ile hayata geçirilen şehir hastanelerinde Türkiye’nin en büyük oyuncusu olan Rönesans Holding kuruluşu olan Rönesans İşletme Hizmetleri, bilgi sistemleri teknolojisini en üst düzeyde kullanarak, sağlık hizmetlerine ait maliyetleri kaliteden ödün vermeden azaltma yönünde akademik çalışmalar da yürüttüğü bildirildi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, daha az harcama ile daha verimli tedavinin sağlanması ve sonuç olarak sunulan tüm sağlık hizmetlerine ait maliyetlerin azaltılması amacıyla örnek bir çalışma yapıldı. Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde hayata geçirilerek,13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi’ne bildiri olarak sunulan örnek uygulama, bilgi yönetim sistemi tasarımında stratejik yönetişime dayalı iş zekası için bir model geliştirilmesini sağlayacağı belirtildi.

İşletme Hizmetleri Kalite ekibi tarafından, “Odağında hasta olan bir sağlık tesisi için sunulan hizmetlerin aynı zamanda verimli, ulaşılabilir ve maliyet etkili olmalı” düşüncesi ile yola çıkılarak gerçekleştirilen örnek çalışmada, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, 1 Ocak-31 Mart 2019 tarihleri arasında, A-B-C grubu cerrahi işlemler sonrasında yatışı verilen hastaların verileri incelendi. Çalışmada elde edilen veriler, ilgili tarihler arasında sağlık bilgi yönetim sisteminde kayıtlı hasta ameliyat bilgileri üzerinden toplandı. Tarih kriterinin, hastanın taburculuk tarihine göre alındığı çalışmada ayrıca cerrahi işlemler yatış sürelerinin, nakiller dahil, nakiller hariç ve sadece nakiller şeklinde gruplanarak raporlanması sağlandı.

Bu model ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde 1 Ocak-31 Mart 2019 tarihleri arasında, aylara göre A-B-C grubu ameliyatı olan hasta protokol sayıları üzerinden, ameliyat grubu ve grupta yer alan cerrahi işlemin yatış süresi uyumu ölçülerek sapmalar gün ve oran cinsinden hesaplandı.Kaynak kullanımını daha verimli hale getirmek, zamandan tasarruf sağlamak ve karar verme sürecini kolaylaştırmanın da hedeflendiği çalışmada, cerrahi işlemler sonrasında yataklı servislerde, cerrahi branş klinisyenlerinin yatış süresine uyumu ölçüldü.Örnek uygulamanın temel amacının, sağlık tesislerinin operasyonel süreçlerinde elde edilen ve saklanan büyük verilerden anlamlı çıktılar elde ederek, bilgi yönetim sistemi tasarımında stratejik yönetişime dayalı iş zekası için bir model geliştirmek oluşturdu.

Daha az harcama ile daha verimli tedavinin sağlanması ve sonuç olarak sunulan tüm sağlık hizmetlerine ait maliyetlerin azaltılmasının da amaçlandığı örnek çalışmanın, şehir hastanesi işletmeciliğinde model olması beklendiği aktarıldı.

İhlas Haber Ajansı

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN