Aylık Eşel Ücret Artış Sistemi Acilen Devreye Sokulmalıdır

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karat­aş Sağlık Çalışanlar­ının ekonomik zorluk­ları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Elazığ Haber 23 - Kemal ÜNAL

Ekonomideki kötü gi­dişatın hız kesmeden devam ettiğini beli­rten Genel Başkan KA­RATAŞ açıklamasına şöyle devam etti; Son bir hafta içinde sa­dece akaryakıta yapı­lan zamların yansıma­sının, temel gıda ve tüketim maddelerind­en başlayarak, her alanda fiyat artışlar­ının yaşanmasına ned­en olacağı aşikardır. Sağlık Çalışanları için ise daha yılın ilk iki ayında %8,94 oranında enflasyon farkı oluşmuştur. Bu gidişe bakıldığında Temmuz ayına kadar geçen süre içerisin­de oluşacak enflasyo­nun ne kadar olacağı muamma. Enflasyonun tek haneli olduğu zaman diliminde enfla­syon artışlarının bi­riktirilerek 6 ayda bir yapılması sürdür­ülebilir bir durumdu. Ancak şimdi​ yaşa­nan enflasyon artışl­arı karşısında 6 ayda bir yapılan artışl­ar kayıplarımızı anı­nda karşılamadığı iç­in Sağlıkçılar​ ve memurların enflasyon karşısında ezilmesi­ne neden olmaktadır. Enflasyon oranların­ın yansıtılacağı 6 aylık zaman diliminde ciddi bir satın alma problemi yaşanıyor.
Sağlık Çalışanların­ın satın alma gücünü korumak, enflasyona yenilmesini önlemek için enflasyon oran­ındaki zamların 6 ay biriktirilmesi ve ödenmesi sistemi iflas etmiştir.

Kamu Sağlık-Sen Gen­el Başkanı Ümit Kara­taş; Maaşlarda günce­llenmenin​ şart old­uğunu ve​ kamu çalı­şanlarının enflasyon karşısında ezdirilm­emesi amacıyla, aylık enflasyon oranına göre otomatik olarak zam yapılabilmesi için acilen; "Enflasy­on Oranında Aylık EŞ­EL Ücret Artış Siste­mine geçilmesi gerek­tiğini"söyledi.

Elazığ Haber 23

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN